מדריך להגדרת תיבת מייל Outlook Express

 

 


The following instructions refer to a mailbox called user, under a domain called domain.co.il. replace these details with your domain and mailbox. important: if this is the first time you run Outlook, start directly from step 3.

הוראות אלו מתייחסות להגדרת תיבה דוא"ל בשם user תחת דומיין בשם domain.co.il. כמובן, יש להחליף את הנתונים האלו בשם התיבה והדומיין הרצויים. שימו לב: אם זו הפעם הראשונה שאאוטלוק הופעל, יש להתחיל ישירות משלב 3.Under Tools menu, go to Accounts

תחת תפריט כלים, פתחו את חשבונות

1


outlook express1


If you choose to you can see all mail accounts currently configured under Mail tab. to add a new mail account click on Add -> Mail.

אם תרצו, בלשונית דואר תוכלו לראות את כל החשבונות שמוגדרים כרגע. ע"מ להוסיף חשבון דואר, לחצו על הוספה -> דואר.

2


                            outlook express2


Type your name or your company's name. what you type here is what people will see when you send them mail.

כתבו את שמכם או את שם החברה. מה שרשום כאן הוא מה שאנשים שיקבלו מכם דואר יראו.

3


      outlook express3


Type your full email address.

הקלידו את כתובת הדואר המלאה.

4

 

          outlook express4

 

The incoming mail server is a POP3 server. both incoming and outgoing mail servers addresses are mail.domain.co.il

שרת הדואר הנכנס הוא מסוג POP3. כתובות שרתי הדואר הנכנס והיוצא הן mail.domain.co.il.

5

 

     outlook express5In the account name type the whole email address. in the password field type the password as defined in control panel.

בשם החשבון הקישו את כתובת הדואר המלאה. בשדה הססמא הקישו את הססמא כפי שהוגדרה בפתיחת התיבה בממשק הניהול.

6


     outlook express6

 

Click Next and Finish.

הקישו הבא וסיום

7


     outlook express7


In the Accounts window you can now see the new mail account. mark the account and click on Properties or double click on the account to access further settings.

כעת בחלון החשבונות ניתן לראות את החשבון החדש. סמנו את החשבון ולחצו על מאפיינים או לחצו פעמיים על החשבון, על מנת להכנס להגדרות נוספות.

8


     outlook express8


Go to Servers tab. at the botton of the window you'll see "Outgoing Mail Server". check the box next to "My server requires authentication"

עברו ללשונית שרתים. כעת בתחתית החלון תופיע קטגוריה בשם "שרת דואר יוצא" סמנו את התיבה ליד "שרת שלי מחייב אימות"

9


     outlook express9

 

Click OK and Close. your email account is now configured and ready to use.

לחצו על אישור וסגור. כעת חשבון הדואר שלכם מוגדר ומוכן לשימוש.

10

 

  • 4 Benutzer fanden dies hilfreich
War diese Antwort hilfreich?

Related Articles

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2003

הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2003 the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Thunderbird

הגדרת תיבה ב-THUNDERBIRD the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2007

הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2007 the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב 4/4s/5 Iphone

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Galaxy

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...