תנאי שירות לתכנית - tranzila emv pos promo

תנאים כלליים להצטרפות לתכנית -  Tranzila EMV POS Promo

 

 1. מדובר בתנאים נוספים ל"תנאי שירות כלליים" אשר חלים על כל מצטרף שאישר את התנאים כאמור.
 2. המחירים הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ.
 3. התשלום עבור השירות הינו בסוף כל חודש על החודש הקודם. ומתחיל עם הקמת המסוף בין אם המסוף במצב טסט או פעיל.
 4. התשלום הינו תשלום חודשי קבוע (ולא עסקת תשלומים)
 5. בעת מעבר המסוף ממצב בדיקות למצב פעיל ימחקו כל הבדיקות שבוצעו ולא יהיה ניתן לשחזרן.
 6. החבילה (tranzila emv pos promo  להלן "הראשית" ) בהתחייבות ל 24 חודשי תשלום לפי המחיר המופיע בטבלה מעלה, לאחר 24 חודשים מחיר החבילה הראשית  יעודכן אוטומטית למחיר של 49 ₪ לחודש  לפני מע"מ.
 7. חודשי חינם במידה ויינתנו לא יחושבו כחלק מכמות מינימום תשלומים (24)
 8. במידה והלקוח הוסיף מודולים לחבילה הראשית, לאחר 24 חודשי תשלום עלות המודולים תישאר ללא שינוי וללא התחייבות
 9. במידה והלקוח בחר לסיים את ההתקשרות ולבטל את החבילה הראשית בטרם עברו 24 חודשי תשלום, ישלם את יתרת התשלומים עד לסיום 24 תשלומים מלאים.
 10. רק לאחר 24 חודשי תשלום המכשיר יהיה שייך ללקוח, עד לסיום התשלומים המכשיר שייך לחברת אינטרספייס בע"מ נשמרת לה הזכות לבקשו במידה והלקוח לא יעמוד בתשלומים החודשיים.
 11. הלקוח יחתום על טופס הרשאה בנקאית המקנה לחברת אינטרספייס בע"מ את הזכות לגבות את יתרת התשלומים במקרה של אי תשלום וצבירת חוב ורק לאחר שבוצע ניסיון גבייה והסתדרת החוב מול הלקוח.
 12. תוקף האחריות על מכשיר סליקה טרנזילה פוס EMV הינו שנה מחתימת ההסכם בפועל.
 13. תוקף האחריות על סוללת מכשיר סליקה טרנזילה פוס EMV הינו 6 חודשים מחתימת ההסכם בפועל.
 14. במקרה של מכשיר טרנזילה פוס EMV תקול בתוך זמן האחריות הנ"ל, על הלקוח לשלוח את המכשיר התקול למשרדי חברת אינטרספייס בע"מ (לכתובת: ת.ד. 8723 נתניה, מיקוד 4250519). חברת אינטרספייס בע"מ תבצע החלפה של המכשיר התקול במכשיר תקין תוך 7 ימי עסקים ללא עלות, למעט במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו.
 15. במקרה של ביטול עסקה לאחר שמכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV סופק אל הלקוח, יועבר החזר כספי ללקוח אך ורק לאחר הגעת מכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV המקורי במצב תקין וסגור, חזרה למשרדי חברת אינטרספייס, כאשר המכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV יוחזר באריזתו המקורית, והוא שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. זכות זו נתונה 14 ימים מיום קבלת המכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV.
 16. החזר כספי ללקוח ייעשה באותו אופן בו בוצע התשלום ובסכום העסקה בקיזוז דמי ביטול, כקבוע בתקנות. הצרכן ישא בדמי ביטול בשיעור של 8% ממחיר המכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV, שיקוזזו מההחזר.
 17. במקרה של ביטול עסקה לפני משלוח מכשיר הסליקה טרנזילה פוס EMV אל הלקוח, לא יבוצע קיזוז דמי ביטול, וזאת בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 18. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של אובדן / גניבת מכשיר, חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

הסכם שירות כללי

הסכם שירות כללי: 1. הגדרות• תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת Interspace בע"מ...

תנאי שירות - דומיינים

  א.  הקדמה אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...