מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2007


הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2007


the following instructions refer to a mailbox called user, under a domain called domain.co.il. replace these details with your domain and mailbox. important: if this is the first time you run Outlook, start directly from step 2. הוראות אלו מתייחסות להגדרת תיבה דוא"ל בשם user תחת דומיין בשם domain.co.il. כמובן, יש להחליף את הנתונים האלו בשם התיבה והדומיין הרצויים. שימו לב: אם זו הפעם הראשונה שאאוטלוק הופעל, יש להתחיל ישירות משלב 2.
under Tools menu, go to Account Settings. תחת תפריט כלים, פתחו את הגדרות חשבון. 1
under E-mail tab, click on New. תחת לשונית דואר אלקטרוני, לחצו על "חדש". 2
check the option "Manually configure server settings". יש לסמן את האפשרות "הגדר ידנית הגדרות שרת". 3
mark the first option - "Internet E-mail". יש לסמן את האפשרות הראשונה - "דואר אינטרנטי". 4
in the Your Name field type your name or your company's name. what you type here is what people will see when you send them mail. in the E-mail Address field type your full email address. Account Type is POP3. under Server Information, both mail servers' addresses are mail.domain.co.il. in the User Name field type your full email address. in the Password field type the password as defined in control panel. now click on the More Settings button. בשדה השם כתבו את שמכם או את שם החברה. מה שרשום כאן הוא מה שאנשים שיקבלו מכם דואר יראו. בשורת כתובת הדואר הקלידו את כתובת הדואר המלאה. סוג החשבון הינו POP3. בפרטי השרת, כתובות שני שרתי הדואר הן mail.domain.co.il. בשורת שם המשתמש הקלידו את כתובת הדואר המלאה. בשדה הססמא הקישו את הססמא כפי שהוגדרה בפתיחת התיבה בממשק הניהול. כעת הקישו על לחצן הגדרות נוספות 5
under Outgoing Server tab check the "My outgoing server requires authentication" option. בלשונית שרת יוצא, יש לסמן את האפשרות "שרת יוצא שלי מחייב אימות. 6
click OK, Next and Finish. הקישו אישור, הבא וסיום. 7
your email account is now configured and ready to use. כעת חשבון הדואר שלכם מוגדר ומוכן לשימוש. 8
  • 6 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2003

הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2003 the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Thunderbird

הגדרת תיבה ב-THUNDERBIRD the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב 4/4s/5 Iphone

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Galaxy

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...

מדריך להגדרת תיבת מייל Outlook Express

    The following instructions refer to a mailbox called user, under...