מדריך להגדרת תיבת מייל ב Thunderbird


הגדרת תיבה ב-THUNDERBIRD


the following instructions refer to a mailbox called user, under a domain called domain.co.il. replace these details with your domain and mailbox. important: if this is the first time you run Outlook, start directly from step 3. הוראות אלו מתייחסות להגדרת תיבה דוא"ל בשם user תחת דומיין בשם domain.co.il. כמובן, יש להחליף את הנתונים האלו בשם התיבה והדומיין הרצויים. שימו לב: אם זו הפעם הראשונה שאאוטלוק הופעל, יש להתחיל ישירות משלב 3.
under Tools menu, go to Account Settings. תחת תפריט כלים, פתחו את הגדרות חשבון. 1
click on Add Account לחצו על הוספת חשבון. 2
the Email Account option is already selected. click Next. האפשרות חשבון דואר מסומנת. יש ללחוץ על הבא. 3
in the Your Name field type your name or your company's name. what you type here is what people will see when you send them mail. in the E-mail Address field type your full email address. בשדה השם כתבו את שמכם או את שם החברה. מה שרשום כאן הוא מה שאנשים שיקבלו מכם דואר יראו. בשורת כתובת הדואר הקלידו את כתובת הדואר המלאה. 4
the type of incoming server is POP3. both mail servers addresses are mail.domain.co.il. uncheck the "Use Global Inbox" option. סוג השרת הנכנס הוא POP3. כתובות שני שרתי הדואר הן mail.domain.co.il. יש להוריד את הסימון מ-"השתמש בתיבת דואר גלובלית" 5
in Incoming User Name write the full email address. בשם משתמש לדואר נכנס יש לרשום את כל כתובת הדואר האלקטרוני. 6
the full email address will be writen in Account Name. it is recommended to leave it that way. this field defines the internal account name in Thunder Bird. בשם החשבון תופיע כתובת הדואל המלאה. רצוי לשהאיר זאת כך. שדה זה קובע מה יהיה שם החשבון הפנימי בתוכנה. 7
click Finish. לחצו על סיום. 8
your email account is now configured and ready to use. כעת חשבון הדואר שלכם מוגדר ומוכן לשימוש. 9
 
  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2003

הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2003 the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Outlook 2007

הגדרת תיבה ב-OUTLOOK 2007 the following instructions refer to a mailbox called user,...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב 4/4s/5 Iphone

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...

מדריך להגדרת תיבת מייל ב Galaxy

לקוחות חברת Interspace Ltd אשר מעוניינים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם, במכשיר סלולארי...

מדריך להגדרת תיבת מייל Outlook Express

    The following instructions refer to a mailbox called user, under...