SSL

 SSL - Secure Sockets Layer,

פרוטוקול מוצפן שמייצר תווך מאובטח על גבי רשת האינטרנט, עמוד של דפדפן עם SSL יהיה בד"כ https בשורת ה – URL , S מלשון Secure , מאובטח. האקר שינסה "להאזין" לתעבורה ברשת לא יוכל לקרוא את המידע היות והוא מוצפן בתווך. בחלק מהתעודות יופיע סימן של מנעול, או סימון אחר (תלוי בדפדפן) על מנת לתת לגולש הרגשה טובה שהוא נמצא באתר מאובטח.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

כתובת IP ייעודית

לקוח של אירוח שיתופי, אחד מכמה מאות בשרת בבעלותנו, בשירות הרגיל לא מקבל כתובת ייעודית, כלומר...

DATA BASE

"דאטה בייס" הנו מאגר נתונים, בחלק מאתרי האינטרנט וברוב האפליקציות האינטרנטיות ישנו בסיס נתונים,...

אירוח בטוח

שירות זה מעניק ללקוח ,כתובת IP ייעודית וכן התקנה של תעודת SSL ייעודית ללקוח, ללא צורך בחידוש...

BANDWIDTH

(רוחב פס) - הוא כמות הנתונים שניתן להעביר בקו תקשורת בזמן נתון. רוחב הפס נמדד בסיביות לשנייה (bps...

Black List

מנגנון בסיסי ביותר להגבלת גישה לשירות או למשאב באמצעות רשימת משוללי הרשאות מוגדרת מראש. מי שאינו...