PORT

Port זוהי נקודת כניסה אשר משמשת להעברת תקשורת בין המחשב שלך למחשבים אחרים.
קיימים הרבה סוגי פורטים, הבסיסיים ביותר הם: port 80 - האחראי להעברת מידע בדפי אינטרנט לשרת WEB,
port 110 - האחראי על דואר נכנס, פורט 443 - העברת דפי אינטרנט מאובטחים.
למידע מורחב בנושא פורטים אנא לחץ כאן.
  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

כתובת IP ייעודית

לקוח של אירוח שיתופי, אחד מכמה מאות בשרת בבעלותנו, בשירות הרגיל לא מקבל כתובת ייעודית, כלומר...

API

API - ממשק תכנות יישומים (Application Programming Interface) - הוא כינוי מקובל לערכות של ספריות...

VPN

Virtual Private Network (רשת פרטית מדומה) היא שיטה להעברת מידע רגיש על גבי רשת ציבורית. מטרתו של...

SSL

 SSL - Secure Sockets Layer, פרוטוקול מוצפן שמייצר תווך מאובטח על גבי רשת האינטרנט, עמוד של...

IIS

IIS - Internet Information Servicesערכה של כלים מבוססי אינטרנט עבור שרתים שרצים בסביבת Windows....