PORT

Port זוהי נקודת כניסה אשר משמשת להעברת תקשורת בין המחשב שלך למחשבים אחרים.
קיימים הרבה סוגי פורטים, הבסיסיים ביותר הם: port 80 - האחראי להעברת מידע בדפי אינטרנט לשרת WEB,
port 110 - האחראי על דואר נכנס, פורט 443 - העברת דפי אינטרנט מאובטחים.
למידע מורחב בנושא פורטים אנא לחץ כאן.
  • 0 Користувачі, які знайшли це корисним
Ця відповідь Вам допомогла?

Related Articles

כתובת IP ייעודית

לקוח של אירוח שיתופי, אחד מכמה מאות בשרת בבעלותנו, בשירות הרגיל לא מקבל כתובת ייעודית, כלומר...

TAMARES TELECOM

TAMARES TELECOM- חברת תקשורת בעלת כבל תת ימי השלישי בארץ, המחבר בין ישראל לאירופה.

אנטי וירוס

תוכנה שנועדה לאתר וירוסי מחשב ולהגן על המחשב מפני פעילותם. במצב אופטימלי, אנטי-וירוס יצליח לזהות...

VPN

Virtual Private Network (רשת פרטית מדומה) היא שיטה להעברת מידע רגיש על גבי רשת ציבורית. מטרתו של...

Firewall

Firewall - חומת אש היא מערכת לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות דרך רשת התקשורת שהמחשב מחובר...