תנאי שירות - תמיכה מרחוק

 

 

על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את מזהה ההתחברות שקיבלת מהנציג בשדה 'מזהה שלך' בתחתית הדף וללחוץ על כפתור "שלח".
ביצוע  הפעולות הנ"ל כמוהן כחתימה על תקנון שירות זה, והן מעידות כי קראת הוראות התקנון במלואן וכי הנך נותן הסכמתך המלאה לכל התנאים האמורים בו
.

 השרות
א. שירותי התמיכה מרחוק כוללים תמיכה טלפונית בלבד,בכפוף לתנאי השרות כדי לנסות לסייע בפתרון ותמיכה בתקלות, העלולות להתעורר במהלך השימוש במוצרי החברה.
ב.ללקוחות חברת אינטרספייס בלבד תינתן התמיכה הטלפונית או התמיכה מרחוק ,ורק הם רשאים לקבל תמיכה הכוללת השתלטות  מרחוק, המאפשרת לאינטרספייס בע”מ  להתחבר למחשב הלקוח, לבדוק את הבעיות וההגדרות  ובמידת האפשר לתקנם.
רק לאחר בקשה יזומה מצד הלקוח בכתב ו/או בע"פ , השרות תמיכה ינתן ללקוח. חברת אינטרספייס בע"מ אינה מחוייבת להשתמש בהשתלטות מרחוק על מחשבי הלקוחות ,ומשאירה לעצמה את הבחירה אם להשתמש בהשתלטות מרחוק או לא.
ג. למען הסר ספק מובהר ומודגש כי יחד עם הבקשה היזומה מצד הלקוח לקבל תמיכה ואישורו לעשות שימוש במערכת שליטה מרחוק לשם קבלת שירותי התמיכה, הלקוח מאשר לחברת אינטרספייס בע”מ  להתחבר אל המחשב הדורש תמיכה ו/או כל שירות אחר,ולצורך כך לעיין בקבצים,תיקיות,תוכנות ובכלל החומרים המצויים בו ככל שיידרש למתן תמיכה לצורך ניסיון לפתרון התקלה ו/או הגדרה או כל נושא פניה אחר שבגינן פנה הלקוח , באמצעות תמיכה בהשתלטות מרחוק.
ד.תנאי השרות והשרות המתוארים לעיל, כפופים לתנאי השרות של אינטרספייס בע”מ כמצוין באתר החברה בכתובת ng.interspace.net
ה.שרות זה הינו כפוף גם לתנאי השרות של אינטרספייס בע”מ , אלא אם כן משתמע מהכתוב או מהקשרו מובן אחר.


 הגבלת אחריות אינטרספייס בע”מ
א.לא תהיי ללקוח כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי חברת אינטרספייס בע"מ, על שרותי התמיכה הניתנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם.
ב. חברת אינטרספייס בע”מ לא תישא באחריות לכל שיבוש, הפרעה, סיכול ו/או מניעה במתן שירותי התמיכה מכל גורם אחר שאינו בשליטתה לרבות צד שלישי.
ג. אין במתן התמיכה התחייבות לפתור את התקלה, וחברת אינטרספייס בע"מ אינה מחוייבת לפתור או לתת פתרון מלא או חלקי במענה טכני ו/או לתת מענה לנושאים שבגינם ניתן מהלך התמיכה.
ד.טרם הטיפול והגישה למחשב הלקוח, חובתו ובאחריותו של הלקוח לגבות את החומר במחשב.חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא בשום אחריות לאובדן חלקי ו/או מלא של החומר ו/או קבצים מכל הסוגים השמורים במחשב.כמו כן במהלך התמיכה ו/או ההשתלטות מרחוק יתכנו עיכובים, כשלים ,נזקים,תקלות במידע והעברתו ,ולכן חברת אינטרספייס בע"מ מסירה כל אחריות לכך, גם אם ניתנה הנחיה טלפונית באופן ישיר או עקיף הגרם לכך.

ה. הסכמה לקבלת שרותים מחברתנו , לרבות תמיכה והשתלטות מרחוק , מסירה אחריות מחברת אינטרספייס בע"מ , והחברה לא תישא בשום אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מכך.מוסכם כי בכל מצב ועניין ובכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי על מחיר השרות שבגינה ניתנה התמיכה.

ו.במידה ויגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות בגין אספקת שרותי החבר לרבות תמיכה והשתלטות מרחוק, חברת אינטרספייס בע"מ אינה אחראית לכך ובקבלת שרותים אלו הוא מסיר כל אחריות מהחברה.

ז.חברת איטרספייס בע"מ מסכימה לספק לך את שרותי התמיכה על יסוד הסכמת הלקוח לסעיפים לעיל.

 

פרטיות

לצורך קבלת שרותים מחברת אינטרספייס, ייתכן והלקוח ידרש לספק פרטי זיהוי לחברתנו.
במהלך התהליך ייתכן והתבקשת למסור פרטים לזיהוי. נאסר עלייך להעביר פרטים אלה ככל שנמסרו, לצד שלישי במטרה שישתמש בהם כדי להזדהות ולקבל את השרות במקומך.
אינטרספייס בע”מ  זכאית לשנות תנאים אלה מעת לעת.ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

  • 7 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...

תנאי שירות מחשוב ענן - שרת מנוהל

  שירות מנוהל ללקוח מחשוב ענן פירוט השירותים עבור לקוח בשירות שרת מנוהל:השירות ניתן בשעות...