תנאי שירות לתכנית - tranzila emv pos promo

תנאי שירות למסלולי "POS Promo" ו-"Promo Nova"

 

  1. התשלום עבור השירות הנו בסוף כל חודש על החודש הקודם, ומתחיל עם הקמת המסוף בין אם המסוף במצב טסט או פעיל.
  2. התשלום הנו תשלום חודשי קבוע (לא מדובר בעסקת תשלומים) ובהתחייבות ל-24 חודשים (לא כולל חודשי חינם, במידה וינתנו), בסכום בהתאם למסלול שנבחר.
  3. התשלום החודשי כולל תשלום עבור מכשיר הסליקה, עבור שירותי סליקה במסגרת תוכנית "ללא הגבלה" וכן עבור חיבור לאשראית EMV.
  4. התשלום בעבור תוכניות "ללא הגבלה" הנו בגין שימוש סביר והוגן בשירות (עד כ-2,500 פעולות לחודש). במקרים בהם יבוצע שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות יחול על לקוח שניצל לרעה את השירות חיוב רטרואקטיבי בהתאם לתוכנית שירות המתאימה לשימוש שבוצע באותו המקרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק את המסוף שבוצע בו שימוש בלתי סביר או שימוש בלתי הוגן בשירות כאמור לעיל, לאחר מתן הודעת עדכון על כך ללקוח.
  5. ככל שהלקוח יתנתק מהשירות לפני תום תקופת ה-24 חודשים, ישולם קנס יציאה בגובה המחיר החודשי של המסלול בגין כל חודש התחייבות שנותר עד להשלמת תקופה של 24 חודשי תשלום.
  6. כלל החומרה בבעלות החברה עד שנסתיימו כלל 24 התשלומים במסגרת ההתחייבות, ונשמרת לחברה הזכות לבקש את החומרה אם הלקוח לא יעמוד בתשלומים החודשיים. רק לאחר 24 חודשי תשלום המכשיר יהיה שייך ללקוח.
  7. לאחר תום תקופת ההתחייבות, מחיר החבילה יישאר ללא שינוי במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55", וישתנה למחיר של 49 ₪ לחודש במסלול "POS Promo".
  8. אם הלקוח הוסיף מודולים לחבילה הראשית, לאחר 24 חודשי תשלום עלות המודולים תישאר ללא שינוי וללא התחייבות.
  9. כביטחון לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות שמירת תקינותו ושלמותו של המכשיר ותשלום מלוא התמורה לחברה, הלקוח ממציא בזה לחברה שטר חוב חתום כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם זה. השטר נועד להבטיח כל חיוב ו/או התחייבות של הלקוח כלפי החברה מכוח הסכם זה. בחתימתו על הסכם זה נותן הלקוח ייפוי כוח בלתי חוזר לחברה למלא את כל הפרטים החסרים בשטר ולהגישו לפירעון, וזאת ככל שהדבר נדרש לשם פירעונו במקרה שהלקוח לא עמד בהתחייבות כלשהי כלפי החברה.
  10. כל זמן שהשירות פעיל ואין פערי חיוב, התשלום החודשי מקנה אחריות על מכשיר הסליקה למשך 36 חודשים מיום רכישתו במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55" בלבד.
   במסלול "Promo 45" ובמסלול "Promo 55", במצב של תקלה, המכשיר יישלח למשרדי החברה בשליחות על חשבון הלקוח, וכנגדו יישלח מכשיר חליפי תקין בשליחות על חשבון החברה.
   במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו אינם כלולים במסגרת האחריות.
   בקרות נזק שתיקונו אינו במסגרת התחייבויות החברה המפורשות לתחזוקה כאמור לעיל (לרבות, מבלי לגרוע, אם נגרם כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח), החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע התיקון כנגד תשלום נוסף עליו יוסכם עם הלקוח.
  11. קיימת אפשרות הזמנת התקנה פיזית ראשונית בתוספת תשלום.
  12. הלקוח מצהיר כי הוא בדק את מאפייני המכשיר, המפרטים הרלוונטיים שלו ואת השירותים באופן מקיף ויסודי ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו, וכי לא תהא לו טענה או דרישה כלשהי כלפי החברה בקשר למאפייני ולביצועי המכשיר ו/או השירותים ו/או בקשר להתאמת המכשיר ו/או השירותים לצרכיו.

 

 • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...