תנאי שירות לשימוש בארנק bit כאמצעי תשלום בבית העסק

תנאי שימוש ללקוחות טרנזילה שסולקים אמצעי תשלום מסוג "ארנק אלקטרוני bit":

 1. בית העסק מבקש בזאת לקבל את האפשרות לקבל תשלום מלקוחותיו באמצעות "ארנק אלקטרוני bit" (להלן "bit").
 2. השירות מונגש לבית העסק באמצעות חברת אינטרספייס בע"מ (להלן "החברה").
 3. בהתאם לכך, בית העסק מאשר ומצהיר כי:
  1. ידוע לבית העסק שעסקת "ארנק אלקטרוני" היא עסקה בכרטיס אשראי לכל דבר ועניין, וחלים עליה כל ההוראות והדינים הרלוונטיים החלים על עסקאות בכרטיסי אשראי.
  2. bit והחברה אינן אחראיות בכל מקרה על העסקה, על תקינותה ועל הזיכוי הכספי לחשבון הבנק של בית העסק.
  3. באמצעות שירות תשלום bit ניתן לסלוק במטבע ישראלי (₪) בלבד. לא ניתן לסלוק עסקאות מט"ח באמצעות שירות תשלום bit.
  4. ניתן לבצע עסקאות ביט עם סכום עסקה מינימלי של ₪5 כולל מע"מ.
  5. בית העסק מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה לפיצוי כלשהו כלפי פלטפורמת ארנק bit (להלן "הארנק") וכלפי החברה בהקשר עם קבלת התשלומים באמצעות הארנק, עם נזקים ישירים או עקיפים שנגרמו לבית העסק בהקשר קבלת תשלומים באמצעות הארנק, או בהקשר הפעלה או ניתוק של השירות מבית העסק.
  6. ידוע לבית העסק והוא מסכים כי החברה תהא רשאית למסור מידע ו/או דיווחים לגופים ו/או תאגידים ו/או רשויות ככל שתידרש לכך על פי הוראות כל דין, על פעולות שבוצעו על ידי בית העסק ו/או על ידי לקוח הקצה, מבלי ליתן לבית העסק הודעה בדבר ביצוע הדיווח (טרם ביצועו ו/או לאחריו).
  7. פלטפורמת הארנק יכולה לפנות לבית העסק לקבלת פרטים על עסקאות הארנק שנעשו מול לקוחות הארנק.
  8. בהתאם לחוק שירותי תשלום ועל פי כל דין, יכולה פלטפורמת הארנק להחליט על ביטולי עסקאות שנעשו מול בית העסק תוך שימוש בארנק, והכל בהתאם להוראות הרגולציה והפיקוח על שירותי תשלום אלקטרוניים.
  9. קבלת אפשרות התשלום באמצעות הארנק האלקטרוני מותנית בהסכמת חברת פאיימי (להלן "מפעיל הארנק"), והיא תוכל לבטל את השירות מיידית ובהתאם להוראות כל דין.
  10. במסגרת שירות bit קיימת הגבלת פעילות ללקוח הקצה ("הקונה") בסך של עד 5,000 ש"ח ביום ועד 20,000 ש"ח בחודש.
  11. השירות יינתן רק לעסקים העומדים במדיניות הציות של bit ו/או בנק הפועלים ככל שתהיה ותתעדכן מעת לעת, לא תתאפשר קבלת תשלום ב-bit לבתי עסק העוסקים בתחום ההימורים או בענפים הקשורים להימורים.
  12. bit וכן מפעיל הארנק זכאים לחסום את בתי העסק מקבלת השירות באופן מיידי, ככל שיוחלט שענף הפעילות של בית העסק אסור לקבלת תשלום או במצב בו נחשד כי בית העסק נוגד את מדיניות הציות של בנק הפועלים.
  13. כל עסק שאין לו חשבון בנק בבנק הפועלים, תחת הח.פ שבאמצעותו הוא רשום לשירות bit, יחויב בתהליך מלא של "הכר את הלקוח" (KYC) הכולל זיהוי פנים אל פנים, כתנאי לקבלת תשלום ב-bit בנפח מצטבר של מעל 50 אלף ש"ח בשנה.
  14. תהליך ה-KYC הוא תנאי להמשך קבלת התשלומים באמצעות הארנק, לאחר הגעה לתקרת הסליקה המותרת בחוק.
  15. לא ניתן לבצע באמצעות bit עסקאות תשלומים או עסקאות מנויים.
  16. כל שימוש בלוגו bit באתר בית העסק ייעשה אך ורק באמצעות לוגו אשר אושר לשימוש ע"י החברה (חברת אינטרספייס בע"מ). לחברה יש את הזכות לדרוש מבית העסק התאמת הלוגו ו/או השפה השיווקית הקשורה בקבלת bit כאמצעי תשלום, לשפה השיווקית המאושרת ע"י bit. אי עמידה בתנאי זה עלולה לגרור לניתוק השירות.
  17. בגין עסקאות bit תיגבה עלות נוספת מעל עמלת הסליקה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבעו מול בית העסק בהתחברותו לשירות. העלות הנוספת מחושבת כאחוז מסך עסקאות חיוב bit במסוף בחודש החיוב. העלות הנוספת מעוגלת לשקלים שלמים.
  18. השירות פתוח לעסקאות דיינרס רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם ויזה כאל.
  19. השירות פתוח לעסקאות אמריקן אקספרס רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם ישראכרט.
  20. באחריות בית העסק לוודא כי מספר הספק שהעביר לצורך סליקת ארנק bit פתוח לכל המותגים הנסלקים בחברת הסליקה על מנת למנוע נפילת עסקאות.
 • 4 أعضاء وجدوا هذه المقالة مفيدة
هل كانت المقالة مفيدة ؟

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...