הסכם שירות כללי

הסכם שירות כללי:

1. הגדרות

• תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת Interspace בע"מ (להלן Interspace) מרחוב יד חרוצים 19, אזה"ת החדש נתניה.
• לקוח - המשתמש הסופי בשירותי חברת Interspace.


2. קבלת הזמנות ותשלומים

• ביצוע ההזמנות מותנה באישור Interspace. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה במייל מאת Interspace. Interspace שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות שירות או לעכבם עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שיקבעו מעת לעת או באם יחרגו, מתנאי השימוש הסביר. Interspace מתחיבת להודיע בפקס או בדואר אלקטרוני, כפי שהמזמין מסר לה, על דחיית ההזמנה.
• באחריות הלקוח, לעדכן את אמצעי התשלום שלו במידה וזה משתנה, במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש, עקב ביטול כרטיס האשראי, או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצעי תשלום אלטרנטיבי, רשאית Interspace לאחר פנייה סבירה ללקוח להשעות או לבטל את השירות עבור הלקוח.
• Interspace תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.
• Interspace רשאית להעלות את דמי השירות בגובה מדד + 3% מידי שנה, בגין כל שנת שירות או חלקה.

3. חוקי השימוש

• כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות Interspace או באתרי אינטרנט אחרים ברשת - אסורים בהחלט.
• כל ניסיון לחדור או להשתמש בשרתי או אתרי לקוחות ללא רשות הבעלים אסורים בהחלט. איסור זה חל גם על הונאה על ידי גילוי או גניבת סיסמאות או סריקה אחר פרצות אבטחה וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח הנוגד תנאים אלו יביא לנקיטת אמצעים כנגד התוקף ועלולים להביא לתביעה פלילית או אזרחית.
• שליחת חומר פרסומי / מסחרי כמותי דרך האינטרנט (spamming) הינה תופעה מזיקה ואסורה על ידי Interspace. במידה ותלונה כזו תתקבל, היא תיבדק ובמידה ותמצא כנכונה Interspace שומרת לעצמה את זכותה להשבית את חשבון הלקוח ללא החזר כספי.
• Interspace שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts), ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.
• הסכם רישום או חידוש דומיין הינו הסכם נפרד ופרטיו נמצאים בכתובתwww.internic.co.il/domain_agreement.htm


4. אחריות מוגבלת

• Interspace תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, Interspace אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. Interspace אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. Interspace אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות של לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, או הפסקות שירות.

• Interspace שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות.

• באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותי האכסון השונים הניתנים על ידי Interspace, למעט שירותי רישומי דומיין הפנייתם או החנייתם, במהלך 30 יום מיום הפעלתם או 30 יום לפני מועד חידושם, חברת Interspace תחדש את השירות באופן אוטומטי. ללקוח לא תהיה עילה לתביעה וכן Interspace לא תדרש להחזר כספי במקרים אלה.

• אחריות Interspace ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי Interspace, מוגבלת לסה"כ הסכום ששולם והתקבל על ידי Interspace לשרות שלא הוענק. בשום מקרה לא תהיה Interspace אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות Interspace ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות Interspace, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי Interspace, הלקוח או מי מטעמו.

• הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את Interspace בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי Interspace יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי Interspace, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על Interspace לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי Interspace, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי Interspace.

5. זכויות

• בבעלות Interspace כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנילווים. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי Interspace אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש על ידי Interspace.
• הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל ו/או ב-SMS של תוכן שיווקי מחברת Interspace.

6. סודיות

• הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי Interspace, תוכניותיה, חשבונותיה,הטכנולוגיה, או אסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע במידה וייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין Interspace.

7. בהתאם למדיניות אבטחת המידע, אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לחסום כניסה לשרתים ממדינות עויינות, רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, לקוחות עם דרישות ספציפיות יוכלו לפנות לתמיכה הטכנית.

  • 9 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...