תנאי שירות - טרנזילה אקספרס

 1. לכבוד,
  חברת אינטרספייס בע"מ ו/או ישראכרט בע"מ עבור חברת כרטיסי האשראי "מסטרקארד" ו-"ויזה" (להלן, כל אחת לחוד – "חברת כרטיסי אשראי").
כללי

 1. ידוע לנו, כי חברת כרטיסי האשראי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר את בקשתנו זו או לא לאשרה כלל או לאשר את בקשתנו בחלקה או בתנאים.
 2. מבלי לגרוע באמור בהסכם בית העסק, בית העסק מצהיר כי אינו פועל ומתחייב לא לפעול במהלך תקופת הסכם בית העסק בתחומים הבאים: הימורים אסורים, פורנוגרפיה, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, וכן שלא למכור אלכוהול, טבק ותרופות שלא בהתאם לדין. כמו כן, בית עסק מתחייב שלא למכור מוצרים מזויפים וכד'.
 3. בית העסק מאשר בזאת, כי הפרטים שנמסרו לחברת אינטרספייס בע"מ ובכלל במסגרת  בקשת הצטרפות זו, הינם נכונים ומדויקים וכי החשבון/ות הם בבעלותו הבלעדית.
 4. ידוע לנו כי גם לאחר חתימתנו על בקשה זו ייתכן ובית העסק לא ייפתח לסליקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אלא לאחר קבלת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים שידרשו מאתנו ושימצאו תקינים על ידכם.
 5. בקשת הצטרפות זו תיבחן ע"י חברת אינטרספייס בע"מ ותאושר/תדחה בהתאם לשיקוליה.
 6. לא ניתן לבצע עסקת אשראי מתחת ל -  5  יחידות מטבע (₪,$,יורו או כל מטבע שיאושר לשימוש).
 7. לא ניתן לבצע זיכוי ללקוח קצה במקרה שיתרת ה"בנק" שנצבר בחשבון הלקוח נמוכה מגובה הזיכוי.
 8. כל המחירים והאחוזים המופיעים בחוזה זה הינם לפני מע"מ.
 9. תוקף ההצעה הינו  14 ימים.
שירות
 1. השירות המסופק הינו שירות סליקת כרטיסי אשראי (להלן: "שירות סליקה") שיאפשר לבית העסק לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי של הלקוח בעסקה רגילה / עסקת תשלומים בניכיון.
 2. השירות המתואר מסופק ע"י חברת אינטרספייס בע"מ באמצעות שירות של תוכנת טרנזילה שבבעלותה
 3. בית העסק יקבל גישה למערכת טרנזילה באמצעות שם משתמש וסיסמה. באמצעות המערכת יוכל בית העסק ליזום עסקאות חדשות, לחייב לקוחות, לבצע זיכויים בגין עסקאות ולראות דו"חות בנוגע לעסקאות בית העסק.
 4. בעת יצירת עסקה חדשה בית העסק יוכל לבחור האם לבצע עסקה רגילה או עסקת  תשלומים בניכיון.(כל עסקת תשלומים תשולם לבית העסק אחת לשבוע ובניקוי עמלות סליקה וניכיון)
עמלות סליקה

שיעורי עמלות סליקה בעסקאות

סוג עסקה

עמלת סליקה

עמלת ניכיון

הערות

 

עסקה בתשלום אחד בכרטיסי אשראי ישראליים

2.5%

-

בשלב ראשון הלקוח מאושר לזיכוי חודשי בלבד ותועבר בקשה
לניכיון במידה והבקשה תאושר הלקוח ידרש לחתום על שטר חוב ורק לאחר מכן יאושר.

 

עסקה בתשלום אחד בכרטיסי אשראי זרים

3.5%

+

מחייב אישור נקודתי לאחר בדיקה וחתימה על טפסים נוספים

לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת האשראי

עסקת תשלומים בניכיון

2.5%

 (על התשלום הראשון מסכום העסקה)

0.5% לכל תשלום נוסף בעסקת תשלומים (מסכום העסקה)

לאחר אישור בלבד וחתימה על שטר חוב.
בית העסק מזוכה על כלל הסכום לאחר עד 9 ימי עסקים

(בניכוי העמלה), בעוד שהלקוח משלם בתשלומים

עלות הקמה – 150 ₪ חד פעמי.

 
*תוספת של 0.5% לעמלת הסליקה הבסיסית לכרטיסי אמריקן אקספרס.
** עמלות הסליקה הנן בנוסף לעלויות מסלול הסליקה שנבחר טרנזילה.

תנאים
 1. חברת אינטרספייס בע"מ תנכה את עמלות הסליקה והניכיון מכל הכספים שיועברו לבית העסק באמצעות חברת  PayMe.
 2. חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא בכל אחריות בגין טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם ובית העסק ישפה את חברת אינטרספייס בע"מ בגין כל תביעה, דרישה או נזק אשר ייגרם ל- חברת אינטרספייס בע"מ בקשר עם טיב, איכות או רמת המוצרים ו/או אספקתם.
 3. הכחשת עסקה ע"י לקוח הקצה תגרור חיוב עמלת טיפול של 35 ₪ (או 22$ במקרה של כרטיסים זרים)  ע"י חברת אינטרספייס בע"מ או מי מטעמה לבירור הסוגיה. לבית העסק תינתן תקופה של 7 ימים להמציא הוכחות לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה. במידה וחברת אינטרספייס בע"מ תגיע למסקנה (לפי שיקול דעתה הבלעדי) שאין הוכחה מספקת לביצוע העסקה ע"י לקוח הקצה – סכום העסקה ינוכה מהכנסות עתידיות / חשבון הבנק של בית העסק.
 4. הסכם זה יאפשר לבית העסק לקבל תשלום במותגי כרטיסי אשראי והחיוב  מאסטרקארד, ויזה, אמריקן אקספרס, ישראכרט. המותג דיינרס אינו נסלק זמנית .
 5. ברירת המחדל היא שהלקוח חסום למטבע חוץ, במידה ויש ללקוח צורך בסליקת מטבע חוץ יש לציין זאת ע"י בחירה בטבלה מעלה.
 6. מעל מחזור שנתי של כ – 25,000 ₪ , תבוצע פגישת הכר את הלקוח בבית העסק ע"י חברת האשראי/ניכיון, במידה וההליך לא יושלם הסליקה עלולה להיחסם במסוף כאשר הלקוח יגיע ל50,000 ₪.
 7. לחברת אינטרספייס תינתן האפשרות לעצור פעילות באופן מידי  במקרה של חשד להונאה ( בשל עליה לאוויר ללא תהליך גיוס מלא)
 8. לחברת אינטרספייס תינתן האפשרות לעיכוב כספים במסוף שבו תהיה חשד להונאה ו/או ריבוי הכחשות.
 9. סכומים הנסלקים בכרטיסי אשראי זרים מחייבים את התנאים הבאים: הלקוח חייב שהיה לו אתר אינטרנט, האתר חייב להכיל תנאי שימוש ברורים שכוללים מדיניות ביטול והחזר ללקוח, על הלקוח להחתים  את הבנק שלו על הרשאה לחיוב חשבון, על הלקוח להצהיר במעמד המכירה ואף למלא בחוזה את המחזור השנתי שלו. מתוך סכום זה ישמרו כערבות 10% (מרגע תחילת סליקת מט״ח עד להגעה ל10% לא יתבצעו העברות).
 10. העברות מט"ח- כברירת מחדל סכומים הנסלקים במטח יועברו ללקוח כאשר יצבור סכום של 500$ עקב עלויות עמלת  SWIFT, במידה הלקוח רוצה לשנות סכום זה בקשתו תועבר לבדיקה ואישור נקודתי מול איש המכירות.
 11. על עמלות העברה מכל סוג יחויב הלקוח בלבד לפי ההסכם שלו מולו הבנק.
 12. בית העסק יזוכה באופן אוטומטי בגין עסקאות לאחר עד  9 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה בניכוי עמלות. - וזאת רק לאחר אישור מחברת האשראי כפי שמפורט בטסלה מעלה
 13. כנספח ותנאי למתן השירות הלקוח יחתום על טופס הנקרא הרשאה בנקאית (נספח לחוזה זה) מתן ההרשאה הבנקאית ניתנת לביטחון והשימוש בה יבוצע במקרה של הונאה או הכחשה של לקוח קצה שלא טופלה לאחר 7 ימים (כמופרט בסעיף 8) , ולאחר ניסיונות לאתר את הלקוח ולגבות את התשלום בדרכים המקובלות.
 14. בגין עמלות הסליקה תשלח חשבונית ע"י חברת  PayMe שותפה של חברת אינטרספייס בע"מ   2. בגין השירות החודשי תשלח חשבונית ע"י חברת אינטרספייס בע"מ.
 15. חברת אינטרספייס בע"מ רשאית לבקש מהלקוח צילום ת.ז על כל נספחיו מהלקוח.
שונות
 1. הסכם זה ייכנס לתוקף עם חתימתו על ידי בית העסק. כל צד יכול להביא לסיום ההסכם מכל סיבה (for convenience) עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של 21 יום. במקרה של סיום ההסכם, בית העסק יסלק את חובותיו כלפי חברת אינטרספייס בע"מ תוך 30 יום ממתן ההתראה.
 2. הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.
 3. כל סטייה ו/או שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב על ידי מורשה החתימה של שני הצדדים.
 4. כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב וייחשבו כאילו נמסרו לנמען: שלושה (3) ימים מהיום בו נמסרו לבית הדואר (במקרה של דואר רשום) או ביום המופיע באישור על העברה באמצעות פקס או באישור קריאה (“read”) בדואר אלקטרוני.
 5. שום ויתור, שיהוי, אי-שימוש בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדם או בתרופות העומדים לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.
 6. הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, ואת מלוא המשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא סייג את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.
 7. חברת אינטרספייס בע"מ תהא רשאית להסב הסכם זה כולל התחייבויותיה בגינו לצד ג' ללא אישור בית העסק.(א) לכל צד יש את הסמכות המלאה להתחייב ולבצע התחייבויותיו בהסכם זה; (ב) התקשרות כל צד בהסכם זה וביצועו על ידו אינם עומדים בניגוד להסכם או התחייבויות כלשהן אשר אותו צד כפוף להם או צד להם; (ג) כל צד מתחייב לקיים כל הוראת חוק רלוונטית בעניין שמירת הסודיות על המידע הפרטי של הלקוחות (לרבות מידע רגיש).
 8. עמידה בתנאי השימוש בשירות  הינה הכרחית לצורך ביצוע עסקאות דרך המערכת, לא תתאפשר ביצוע עסקה באמצעות המערכת, למי שלא יאשר מראש את תנאי השימוש.
 9. מסמך זה עלול להשתנות מעת לעת ויש להתעדכן בלינק הבא: www.interspace.net/rules.html
 
 • 7 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...