תנאי שירות לשימוש בארנק BIT כאמצעי תשלום בבית העסק

תנאי שימוש ללקוחות טרנזילה שסולקים אמצעי תשלום מסוג "ארנק אלקטרוני BIT":

 • בית העסק מבקש בזאת לקבל את האפשרות לקבל תשלום מלקוחותיו באמצעות "ארנק אלקטרוני BIT" (להלן "ביט").
 • השירות מונגש לבית העסק באמצעות חברת אינטרספייס בע"מ (להלן "החברה").
 • בהתאם לכך, בית העסק מאשר ומצהיר כי:
  • ידוע לבית העסק שעסקת "ארנק אלקטרוני" היא עסקה בכרטיס אשראי לכל דבר ועניין, וחלים עליה כל ההוראות והדינים הרלוונטיים החלים על עסקאות בכרטיסי אשראי.
  • ביט והחברה אינן אחראיות בכל מקרה על העסקה, על תקינותה ועל הזיכוי הכספי לחשבון הבנק של בית העסק.
  • באמצעות שירות תשלום ביט ניתן לסלוק במטבע ישראלי (₪) בלבד. לא ניתן לסלוק עסקאות מט"ח באמצעות שירות תשלום ביט.
  • ניתן לבצע עסקאות ביט עם סכום עסקה מינימלי של ₪5 כולל מע"מ.
  • בית העסק מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה לפיצוי כלשהו כלפי פלטפורמת ארנק ביט (להלן "הארנק") וכלפי החברה בהקשר עם קבלת התשלומים באמצעות הארנק, עם נזקים ישירים או עקיפים שנגרמו לבית העסק בהקשר קבלת תשלומים באמצעות הארנק, או בהקשר הפעלה או ניתוק של השירות מבית העסק.
  • ידוע לבית העסק והוא מסכים כי החברה תהא רשאית למסור מידע ו/או דיווחים לגופים ו/או תאגידים ו/או רשויות ככל שתידרש לכך על פי הוראות כל דין, על פעולות שבוצעו על ידי בית העסק ו/או על ידי לקוח הקצה, מבלי ליתן לבית העסק הודעה בדבר ביצוע הדיווח (טרם ביצועו ו/או לאחריו).
  • פלטפורמת הארנק יכולה לפנות לבית העסק לקבלת פרטים על עסקאות הארנק שנעשו מול לקוחות הארנק.
  • בהתאם לחוק שירותי תשלום ועל פי כל דין, יכולה פלטפורמת הארנק להחליט על ביטולי עסקאות שנעשו מול בית העסק תוך שימוש בארנק, והכל בהתאם להוראות הרגולציה והפיקוח על שירותי תשלום אלקטרוניים.
  • קבלת אפשרות התשלום באמצעות הארנק האלקטרוני מותנית בהסכמת מפעיל הארנק, והוא יוכל לבטל את השירות מיידית ובהתאם להוראות כל דין.
 • בית עסק, אשר חשבון הבנק המשמש אותו לקבלת זיכויים בגין עסקאות אשראי אינו בבנק הפועלים, יעבור תהליך "הכר את הלקוח" (KYC) עם הגעתו למחזור עסקאות מצטבר בביט בסך של 40,000 ₪ בתקופה של 12 חודשים.
 • תהליך ה-KYC הוא תנאי להמשך קבלת התשלומים באמצעות הארנק, לאחר הגעה לתקרת הסליקה המותרת בחוק.
 • בגין עסקאות ביט תיגבה עלות נוספת מעל עמלת הסליקה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבעו מול בית העסק בהתחברותו לשירות. העלות הנוספת הינה בגובה 0.5% מסך עסקאות ביט במסוף בחודש החיוב.
 • השירות פתוח לעסקאות דיינרס רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם ויזה כאל.
 • השירות פתוח לעסקאות אמריקן אקספרס רק לבתי עסק הסולקים מותג זה עם ישראכרט.
 • באחריות בית העסק לוודא כי מספר הספק שהעביר לצורך סליקת ארנק BIT פתוח לכל המותגים הנסלקים בחברת הסליקה על מנת למנוע נפילת עסקאות.
 • 4 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

הסכם שירות כללי

הסכם שירות כללי: 1. הגדרות• תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת Interspace בע"מ...

תנאי שירות - דומיינים

  א.  הקדמה אינטרספייס בע"מ הינה רשם מוסמך של איגוד האינטרנט...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...