תנאי שירות לפלאג-אין טרנזילה WooCommerce

תנאי שירות לפלאג-אין טרנזילה WooCommerce

  • אינטרספייס מספקת בתשלום פלאג-אין ייעודי של טרנזילה ל-WooCommerce של WordPress (להלן "התוסף"). התוסף מספק התממשקות של WooCommerce למסוף הסליקה של טרנזילה.
  • החברה אחראית על התוסף ועל פעילותו התקינה למשך 3 חודשים מיום רכישתו, ומספקת עדכוני גרסה, שירות ותמיכה במשך תקופה זו בלבד. ללקוחות המשלמים על שירות זה בתשלום חודשי שוטף החברה תספק עדכוני גרסה, שירות ותמיכה עבור התוסף כל זמן שהשירות פעיל ומשולם ואין פערי חיוב בגינו.
  • התשלום החודשי עבור השירות יחל מתחילת חודש השירות הרביעי הקלנדרי ומחויב בתחילת כל חודש בגין החודש הקודם. להמחשה: אם השירות הוקם במסוף בתאריך 25/01/2023, יחל החיוב החודשי מתאריך 01/05/2023 בגין חודש 04/2023 במלואו.
  • זכויות הקניין בתוסף הן של החברה בלבד. הזכות למכור או לאפשר שימוש בתוסף שייכת לחברה בלבד, והלקוחות אינם רשאים למכור או להעביר את זכות השימוש בתוסף לאף גורם.
  • התוסף מיועד לשימוש תחת דומיין אחד בלבד. לקוח בעל יותר מדומיין אחד ישלם עבור התוסף כמספר הדומיינים שתחתם יותקן התוסף, הן את דמי ההקמה של כל תוסף והן את התשלום החודשי בגינם.
  • החברה תאפשר העברה אחת בלבד של התוסף מהדומיין המקורי תחתיו הותקן התוסף לדומיין אחר ללא עלות.
  • החברה ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם החברה לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או לפיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או לפיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב: (1) השימוש ו/או אי יכולת השימוש בתוסף; (2) אספקה ו/או היעדר אספקה של שירותי התמיכה בתוסף; (3) עסקאות למכירה ו/או לרכישה ו/או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו/או תוך שימוש בתוסף; (4) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בתוסף; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו/או לשרתי הלקוח, שינוי המידע המאוחסן באתרי ו/או בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור; (6) רכישה של טובין ו/או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין (לרבות רשלנות) או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לחברה הודעה ו/או התראה על נזקים כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של החברה לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום דמי השירות ששילם הלקוח בפועל עבור התוסף בחודש אחד.
  • החברה תהיה רשאית להפסיק מידית וללא מתן התראה מוקדמת את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, בכל מקרה בו מתן השירות ללקוח יסכן את מערכת החברה ו/או יסכן אספקת שירותים לקוחות אחרים של החברה וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...