נספח תנאי שירות ומדיניות החזרת מכשיר סליקה טרנזילה, ביטול עסקה ושירות הרחבת אחריות

נספח תנאי שירות ומדיניות החזרת מכשיר סליקה טרנזילה (טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים), ביטול עסקה ושירות הרחבת אחריות

פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010.

 1. תוקף האחריות על מכשיר סליקה טרנזילה מסוג טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים (להלן: "המכשיר") הינו שנה ממועד חתימת ההסכם בפועל, על פי המספר הסידורי (S/N) של המכשיר המבוטח בלבד.
 2. תוקף האחריות על סוללת המכשיר הינו 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם בפועל.
 3. במקרה של מכשיר תקול בתוך זמן האחריות הנ"ל, על הלקוח לשלוח את המכשיר התקול על חשבונו למשרדי חברת אינטרספייס בע"מ (לכתובת: ת.ד. 8723 נתניה, מיקוד 4250519). חברת אינטרספייס בע"מ תבצע החלפה של המכשיר התקול במכשיר תקין תוך 7 ימי עסקים ללא עלות, למעט במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו. התחייבות החברה הינה החלפת המכשיר התקול במכשיר תקין חלופי אחר בעל יכולות דומות, ככל שתקלת המכשיר התקול נכללת במסגרת האחריות.
 4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמכשיר סופק אל הלקוח, יועבר החזר כספי ללקוח אך ורק לאחר הגעת המכשיר המקורי במצב תקין, חזרה למשרדי חברת אינטרספייס, ואך ורק לאחר בדיקת תקינותו, כאשר המכשיר יוחזר באריזתו המקורית, והוא שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. זכות זו נתונה 14 ימים מיום קבלת המכשיר.
 5. החזר כספי ללקוח ייעשה באותו אופן בו בוצע התשלום ובסכום העסקה בקיזוז דמי ביטול, כקבוע בתקנות. הצרכן ישא בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המכשיר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, שיקוזזו מההחזר. במידה והעסקה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי, תקוזז מההחזר גם עמלת הסליקה.
 6. במקרה של ביטול עסקה לפני משלוח המכשיר אל הלקוח, לא יבוצע קיזוז דמי ביטול, וזאת בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 7. במקרה בו תאשר החברה (לפנים משורת הדין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי) החזרת המכשיר מעבר ל-14 ימים מיום קבלת המכשיר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ישא הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 20% ממחיר המכשיר.
 8. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של אובדן / גניבת מכשיר, חברת אינטרספייס בע"מ לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 9. ביטול הזמנה ייעשה ישירות מול מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל service@interspace.net, או בטלפון 073-2224444.

 

 • שירות "הרחבת אחריות"
  1. שירות "הרחבת אחריות" למכשיר סליקה טרנזילה מסוג טרמינל EMV / PinPad / קורא כרטיסים הינו שירות הניתן בתשלום להרחבת תקופת האחריות על מכשירי הסליקה הרלוונטיים לשירות זה מבית טרנזילה. שירות הרחבת האחריות מאפשר החלפה של מכשיר סליקה תקול במכשיר סליקה תקין חלופי אחר בעל יכולות דומות, למעט במקרים בהם נמצאה במכשיר התקול קורוזיה (כתוצאה מרטיבות או לחות) ו/או בוצע שימוש בלתי סביר במכשיר ו/או שהמכשיר שבור ו/או לא נמצא בשלמותו. בעת מימוש האחריות, שליחת המכשיר מבית העסק של הלקוח לחברת אינטרספייס תבוצע באמצעות החברה. במידה ויתברר כי הנזק במכשיר אינו נכלל במסגרת האחריות, האחריות על המכשיר התקול לא תהיה תקפה, ובית העסק ישיב לחברה את עלות השליחות.
  2. בגין מכשיר סליקה שלא נרכש שירות אחריות עבורו, במצב שבו לאחר שנה או יותר ממועד רכישת המכשיר נמצאה בו תקלה, לא יהיה ניתן לרכוש שירות אחריות בדיעבד שיחול על התקלה שנמצאה. בכפוף לכך, בעת הצטרפות לשירות הרחבת האחריות לאחר שנה או יותר ממועד רכישת המכשיר, על הלקוח תחול האחריות להוכיח כי המכשיר שעבורו נרכש שירות הרחבת האחריות סולק ותקין במעמד הזמנת השירות, בין היתר באמצעות ביצוע עסקת אמת במכשיר מול מסוף פעיל. במצב זה, בכפוף להוכחת תקינות המכשיר, תחול תקופת אכשרה של 3 חודשי תשלום מלאים עבור מסלול האחריות, טרם שניתן יהיה להשתמש באחריות במקרה של מכשיר תקול.
  3. בעת מימוש שירות הרחבת האחריות, ככל שהלקוח יקבל מכשיר סליקה חליפי טרם ביצוע בדיקה על ידי החברה שתאשר שאכן מכשירו המקורי תקול והאחריות תקפה בגין התקלה שנמצאה, הלקוח יחתום על מסמך התחייבות בו הלקוח מאשר שהוא מקבל מכשיר סליקה חלופי, ובו גם הלקוח מתחייב כי אם יתגלה שהמכשיר ששלח לחברה אינו תקין מסיבה שאינה כלולה במסגרת שירות הרחבת האחריות על המכשיר, הלקוח ישלם את מחיר המחירון המלא בגין המכשיר החליפי שקיבל.
  4. בקרות נזק שתיקונו אינו במסגרת התחייבויות החברה המפורשות לתחזוקה כאמור לעיל (לרבות, מבלי לגרוע, אם נגרם כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח), החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע התיקון כנגד תשלום נוסף עליו יוסכם עם הלקוח.
  5. האחריות מכסה עלויות משלוחים בגבולות חדרה-גדרה בלבד. משלוחים מחוץ לטווח זה יחויבו בהתאם למחירון החברה בעת המשלוח.
  6. החברה רשאית להפסיק את מסלולי האחריות במתן התראה של 90 ימים מראש.
  7. הרחבת האחריות הינה ברמת המספר הסידורי (S/N) של מכשיר הסליקה המבוטח.
  8. כאמור לעיל, ככל שהחברה תאשר ויידרש להחליף את מכשיר הסליקה הקיים אצל הלקוח, מכשיר הסליקה יוחלף למכשיר סליקה אחר בעל יכולות דומות למכשיר הסליקה המקורי.

 

 • תנאי שירות לכרטיס SIM

תנאי השירות לכרטיס ה-SIM של מכשירי הסליקה מפורטים תחת "תנאים לשירותי סליקה - טרנזילה / Tranzila Pose".

 • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...