תנאי שירות כלליים


תנאי שירות כלליים:
אחד מהמאפיינים החשובים של רשת האינטרנט הוא שאין בעלים יחידים לרשת. גורם זה תורם משמעותית לרוח הפתוחה של האינטרנט אולם גם מטיל על המשתמשים לגלות אחריות על האינפורמציה אותם הם מעבירים לאחרים. Interspace אינה יכולה לעקוב, לוודא, לאשר או להסמיך את איכותו או דיוקו של המידע המופץ או מפורסם על ידי לקוחותיה.

עקב כך, לקוחות Interspace חייבים לגלות שיקול דעת בפרסום של תכנים העלולים לפגוע במשתמשי אינטרנט אחרים. מכיוון שאין Interspace יכולה לעקוב אחר טיב התכנים המפורסמים ולצנזרם וגם לא תנסה לעשות זאת, Interspace לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמשי אינטרנט שנפגעו עקב פרסום מידע בלתי מדויק, פגיעה בזכויות יוצרים, מידע שלא ניתן לשימוש, פוגע או בלתי חוקי.

בנוסף, כיוון שהמידע של לקוחותינו ומאוחסן בשרתי Interspace ומוזרם בצינורות התקשורת השונים עלול לפגוע בכוונותינו הטובות, שמנו הטוב ותפקודינו, לקוחותינו, לקוחותיהם או משתמשיהם מפירים את כללי השימוש הנ"ל במידה ועסקו באחת מהפעילויות הבאות:

1. הפצת דואר לא מבוקש (Spamming)
• משלוח דואר אלקטרוני ברשומות תפוצה כמותית ו/או שליחת מסר מסחרי לא מבוקש דרך האינטרנט, פעולה העלולה להציף ולפגוע ברשתות התקשורת ובטיב השירות.
• שמירה על נגישות open SMTP relay אסורה.
• תלונות נגד לקוחותינו יבדקו ואנו רשאים לקבוע האם מדובר בשימוש שנוגד את הכללים המקובלים.

2. פגיעה בזכויות יוצרים
• עיסוק בכל פעילות של שימוש לא מותר במידע הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, חברה או ישות או הפוגע במותג, קניין רוחני, קוד שירות, סוד מסחרי, תוכנה מוגנת או פטנט. בנוסף, עיסוק הפוגע בפרטיות, פרסום או זכויות פרט של אחרים.

• Interspace מחויבת על פי חוק להסיר או לחסום גישה לתכנים של לקוחות בקבלת פנייה מתאימה המתרה על פגיעה בזכויות יוצרים. מדיניות Interspace היא להפסיק את השירות ללקוחות בעלי עבירות חוזרות על כללי השירות.

3. חומרי תועבה
• שימוש בשרתי Interspace על מנת לאחסן, לפרסם, להפיץ או להציג פורנוגרפיה בהם מעורבים קטינים או חומרי תועבה שונים. Interspace מחויבת על פי חוק לדווח לרשויות החוק על פורנוגרפיה, בה מעורבים קטינים, המוזרמת דרך שרתיה.


4. לשון הרע
• שימוש בשרתנו לצורך הפצת לשון מאיימת, מתעללת, מטרידה או גזענית.

5. זיוף כותרות
• זיוף כותרות של מסרים נשלחים, בשלמותם או בחלקם על מנת להסתיר את מקור המשלוח.

6. חדירה בלתי מורשית או לא חוקית למחשבים או רשתות תקשורת
• חדירה בלתי חוקית או ללא רשות למחשבים, חשבונות, או רשתות השייכים לאחר. ניסיון לפרוץ אמצעי אבטחה של מערכות אחרות או שימוש באמצעים מקדימים לצרכיי פריצה למערכות מידע. לדוגמא: port scan, stealth scanאו אמצעי איסוף מידע אחרים.

7. הפצת וירוסים
• הפצת תוכנות וירוס, תולעים, סוסים טרויאנים, או אמצעים מזיקים אחרים כגון : Pinging, flooding, mailbombing, or denial of serviceוכן פעילויות המפריעות לפעילותם הסדירה של אחרים ושל מערכות המידע והרשתות שלהם.


8. הכשרת הקרקע להפרת כללי השימוש

• פרסום, שליחה או הפצת תוכנה, מוצר או שירות שנועדו לפגוע בכללי השימוש הנ"ל ובכללם האמצעים להפצת דואר לא מבוקש, הפצצת דואר pinging, , flooding, denial of service או גניבת תוכנה.


9. פעילויות בלתי חוקיות אחרות

• פעילות בלתי חוקית אחרת הכוללת בין השאר מזימות שונות, כגון: משחקי פירמידה, הונאות אשראי וגניבת תוכנה.


כפי שתיארנו, האחריות על התנזרות מפעולות פוגעות המתוארות למעלה, הנה באחריות הלקוח.

Interspace לא תנטר ותבקר את התקשורת ואת תכני הפעילויות בשרתים שלה או תבדוק האם נאכפים כללי השימוש והחוקים. אולם, אם תגיע לידיעתנו הפרה של כללי השימוש לא נהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכללם הסרת מידע, סגירת אתר או שימוש בתוכנה חוסמת.


Interspace מודעת לכך שלאחדים מלקוחותיה, לקוחות משלהם. אין Interspace מחייבת את לקוחותיה לנטר את לקוחותיהם אולם יתכן והיא תפעל ישירות כנגד הלקוחות הסופיים במקרים של הפרת כללי השימוש. אנו מצפים לשת"ף עם לקוחותינו במקרי הפרה של כללי השימוש. חוסר שיתוף פעולה יהווה גם הוא הפרה של כללי השימוש.


Interspace מודעת ומוטרדת בשאלות הנוגעות לאבטחת מידע של אתרים ומידע תקשורתי. על אף מאמצים בלתי נלאים בתחום אבטחת המידע, לא ניתן למצוא פתרון שימנע פריצות ב- 100%. לכן אנו ממליצים ללקוחותינו לא להניח שאתריהם בלתי פריצים ולהסיר מידע רגיש מאתריהם. אין באפשרותנו לקחת אחריות על פריצה למערכות התקשורת של Interspace או לתוצאותיה.


Interspace לא תעקוב אחר תכתובות דואר אלקטרוני שנשלח או מתקבל על ידי לקוחותנו אלא עם כן התקבלה הוראה על כך מבית המשפט, ישות ממשלתית, הרשויות המתאימות או כשנשקפת סכנה לציבור.


במקרים של דיווח על פעילות עקב הוראה של סמכות משפטית או מבצעית, Interspace לא מתחייבת לידע את הלקוח על פעילות זו במידה ופעילות זו תהיה מנוגדת לחוק. Interspace, לעומת זאת תנטר אלקטרונית את שרתיה על מנת ולהבטיח את פעילותם התקינה. 
בעת ההצטרפות למעגל לקוחות Interspace, הלקוחות, מקבלים ומבינים שבמידה ויגרמו לתביעה על ידי צד שלישי שבה Interspace תינזק, הלקוח ישלם עבור הנזקים שנגרמו לInterspace וכן את ההוצאות המשפטיות הנלוות.

  • 10 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

Related Articles

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי

תנאים לשירותי אירוח - שרת ייעודי 1. התחייבות הלקוח:• במקרה של הוצאת השרת מהחווה, לצרכי...

תנאי שירות - תמיכה מרחוק

    על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה אינטרספייס בע”מ , יש להזין את...

iframe בעיצוב אישי - תנאי שירות

Iframe בעיצוב אישי – תנאי שירות תיאור – עמוד הזנת נתוני אשראי של טרנזילה –...

מדיניות החזרת קורא מגנטי

מדיניות החזרת קורא מגנטיים וביטול עסקה פרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981...

תנאים לשירותי אבטחת אתרי וורדפרס

אינטרספייס מספקת שירות אבטחה לאתרים מסוג וורדפרס (בתשלום). המערכת מספקת הגנה רב שכבתית בזמן אמת...